مشاوره عروسی
صفحه نخست > صفحات > شركت تراز تجارت سحر (T.T.S) - وارد كننده تخصصي جديدترين ميز و صندلي

شركت تراز تجارت سحر (T.T.S) - وارد كننده تخصصي جديدترين ميز و صندلي

شركت تراز تجارت سحر (T.T.S) تنها وارد كننده و ارايه كننده تخصصي جديدترين ميز و صندليهاي لوكس هتلي، تالاري، تشريفاتي، رستوراني

نماينده انحصاري شركت و كارخانه توليدي شين دادي چين يكي از بزرگترين كارخانجات توليد كننده ميز و صندلي تمام استيل و صادر كننده به امريکا و اروپا

نام مدیر: آقاي ذره پرور

تلفن: 02634718884 , 02634718891

همراه: 09121029193 , 09128433972 


آدرس: كرج كمالشهر، شهرك رضوانيه ، كوچه يكم ، جنب باغ تالار ايه (نارون) پلاک 4

تلگرام :                         اینستاگرام :


وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري


وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري


وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

 

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

 

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

 

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

 

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

 

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

 

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

 

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

 

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

 

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

 

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري


وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

 

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري


وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري


وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

 

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

 

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

 

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

 

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

 

 

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

 

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

 

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

 

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

 

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

 

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

 

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

 

 

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

 

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري

 

وارد كننده صندليهاي لوكس تالاري